Winaar Gouden Zwaluw 2015

De winnaars van 2015 zijn: ’t Schonste Stròtje van Tilburg 2015 … van Stichting OpGroeneVoet voor de verfraaiing van de directe woonomgeving met groene en bloemrijke geveltuinen, zo een bijdrage leverend aan het woongenot en de trots en eigenwaarde van de bewoners...