Wil je graag een stuk grond adopteren? Dat kan!
Vind hieronder de regels voor het gebruik van ‘groen’/buurtmoestuinen op openbare locaties in de gemeente Tilburg

 • Het terrein moet eigendom zijn van de gemeente;
 • Er wordt een verzoek ingediend door inwoners/organisaties die zich actief willen inzetten bij het onderhoud van het geadopteerde groen/buurtmoestuin;
 • Aanvraag dienst door minimaal drie bewoners samen te worden gedaan, waarbij de bewoners zelf verantwoordelijk zijn voor overleg met de straat/buurt over hun initiatief.
 • Minimaal 70% van de omwonenden heeft geen bezwaren tegen het voorstel, maar zij hoeven niet actief mee te werken;
 • Initiatiefnemers maken zelf het ontwerp (tekening op schaal), zorgen voor financiën en doen de aanleg en het onderhoud van de tuin. Gebruikers regelen zelf gereedschap en de watervoorziening.
  Zij maken onderling afspraken over hoe de tuin ingedeeld wordt (gezamenlijke tuin of ieder een stukje) en wie de ‘vruchten mag plukken’.
  Zij zorgen ook voor het informeren van en onderhouden van contacten met omwonenden;
 • Het terrein blijft openbaar toegankelijk;
 • Er mag geen chemische onkruidbestrijding worden gebruikt; ook niet voor luizen, slakken of meeldauwbestrijding;
 • Aanvullende/nieuwe beplanting van adoptiegroen moet passen bij de omringende beplanting;
 • Adoptiegroen/stadslandbouw mag nooit het karakter krijgen van verlenging van een eigen tuin;
 • Het plaatsen van objecten/bebouwing is niet toegestaan, evenals het gebruik van bestratingsmaterialen, palen, kunststof en grind;
 • Bij moestuinen mag wel een (liefst een lage) omheining (geen schutting) aangebracht worden om honden te weren,
  maar er mogen geen bouwsels (bijv. kas, tuinhuis, gereedschapshok) of verhardingen aangebracht worden.
 • Een eerste ingang bij de gemeente om over de ideeën over het aanleggen van een moestuin of adopteren van groen in de openbare ruimte te bespreken is de wijkregisseur van de desbetreffende wijk bij de afdeling Veiligheid & Wijken.
 • De gemeente beoordeelt of de locatie geschikt is, bijvoorbeeld op het past binnen de bestemming, of het veilig is, of er geen kabels en leidingen in de grond liggen of dat er nog andere belemmeringen zijn.
 • Gemeente en initiatiefnemers leggen de afspraken over het toegestane gebruik van de grond vast in een beheerovereenkomst,
  zodat iedereen weet waar hij/zij aan toe is.
  Meer informatie via de gemeente natuur_groen@tilburg.nl