Wil je zelf een geveltuintje aanleggen? Dan gelden de volgende gemeentelijke regels:
 • Stuur vooraf een mail naar natuur_groen@Tilburg.nl zodat er gecheckt kan worden of er geen leidingen en kabels liggen;
 • De toegestane maat tot de gevel is maximaal 37 cm;
 • Toegestane graafdiepte is 25 cm inclusief kantopsluiting;
 • De maximale toegestane lengte is gelijk aan de gevel van het gebouw;
 • Er moet na aanleg minimaal 120 cm vrije doorgangruimte overblijven;
 • Een geveltuin mag alleen uit beplanting bestaan;
 • De geveltuin mag geen reclame-uitingen bevatten;
 • De doorloophoogte moet vrij blijven in verband met visueel gehandicapten;
 • De geveltuin mag geen hinder opleveren voor het gebruik van de openbare ruimte;
 • De bewoner (aanvrager) is verantwoordelijk voor het goed onderhouden van de geveltuin;
 • De geveltuin blijft onderdeel van de openbare ruimte, de grond blijft van de gemeente Tilburg;
 • Bij een monument is zo nodig een omgevingsvergunning vereist;
 • Bomen en boomvormers mogen niet worden aangeplant;
 • Verticale afscheidingen boven het huidige niveau (hekje, muurtje etc.) zijn niet toegestaan;
 • Verkeersborden, openbare verlichting, straatnaamborden, huisnummeraanduidingen en dergelijke moeten zichtbaar blijven;
 • De gemeente en door de gemeente aangewezen partijen moeten hun noodzakelijke werkzaamheden kunnen uitvoeren en zijn niet aansprakelijk voor schade aan geveltuinen;
 • Kabels en leidingen mogen niet beschadigd of verplaatst worden;
 • In het geval van verhuizing moet de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de geveltuin worden overgegeven aan de nieuwe bewoner(s). Als deze bewoner het onderhoud van de geveltuin niet wil overnemen, moet hij/zij dit aangeven bij de gemeente. De gemeente zal dan het trottoir in zijn oorspronkelijke staat herstellen.
 • Binnen de ringbanen mag alleen de gemeente geveltuinen aanleggen (het grondwerk incl. kantopsluiting) onder andere door kabels en leidingen. Eigenaren/huurders kunnen tot en met 2018 een verzoek tot aanleg van een geveltuin bij de gemeente neerleggen;
 • De geveltuin mag geen overlast of gevaar veroorzaken door bijvoorbeeld giftige, stekelige of overhangende planten;
 • Indien de bewoner zijn geveltuin niet onderhoudt, heeft de gemeente het recht om het trottoir in oorspronkelijke staat te herstellen;
 • De gemeente is bevoegd tot verwijdering van een geveltuin over te gaan indien dit noodzakelijk is in verband met de uitvoering van in het algemeen belang te verrichten werkzaamheden, dan wel op grond van andere dringende redenen, het algemeen belang betreffende.