PRIVACYVERKLARING

Persoonlijke gegevens die u via de site hebt ingevoerd, worden opgenomen in een gegevensbestand.
Uw (adres)gegevens kunnen worden gebruikt om u te informeren over activiteiten van St. OpGroeneVoet en worden niet verkocht aan derden.
Heeft u er bezwaar tegen dat uw gegevens worden gebruikt voor het u toezenden van informatie stuurt u dan een korte mail naar  info@OpGroeneVoet.nl

DISCLAIMER

Hoewel St. opGroeneVoet veel zorg besteedt aan de op de website getoonde informatie,  kan niet voor de juistheid en volledigheid daarvan worden ingestaan. St. OpGroeneVoet aanvaardt hiervoor dan ook geen aansprakelijkheid.